معمای جالب (تست هوش)

الف . کدام یک خسته و خواب آلود به نظر میرسد؟

ب.آیا میتوانید دوقلو ها را تشخیص دهید؟

ج.چند زن در تصویر فوق وجود دارد؟

د.چند نفر خوشحالند ؟

ر.چند نفر ناراحت هستند ؟

/ 1 نظر / 17 بازدید
ترابی

سلام علی روز دانش آموز برشما مبارک[گل]